Kako napraviti rezervaciju?

Rezervacija apartmana ostvaruje se:
popunjavanjem obrasca za rezervaciju koji se nalazi na stranici Kontakt, emailom ili pozivom na telefon. Rezervacija će biti validna tek kada dobijete potvrdu da je ista prihvaćena.
Sigurnost napravljenih rezervacija

Ukoliko ste dobili potvrdan odgovor na upit za željeni apartman, Vaša rezervacija je validna i sigurna.

Nepredviđeni problemi

U slučaju nepredviđenih problema nastalih usled više sile (kvar na elektromreži, problem sa vodovodnom ili kanalizacionom instalacijom, grejanjem, itd) obavezujemo se da Vam pronađemo adekvatan zamenski smeštaj na sličnoj lokaciji.

Otkazivanje rezervacija

Ako iz nekog razloga želite da otkazete rezervaciju, najljubaznije Vas molimo da to uradite blagovremeno. Rezervaciju možete otkazati telefonom, SMS porukom, ili mejlom. Daca stan na dan će biti Vaš dobar domaćin nekom narednom prilikom. Za avansno plaćene rezervacije zadržavamo pravo na celokupnu sumu.

Povraćaj novca u slučaju skraćenja boravka

Naplata smeštaja se vrši prilikom ulaska u apartman, za ukupni period koji je rezervisan. U slučaju da gost želi da napusti apartman ranije, zadržavamo pravo na celokupnu naplaćenu sumu. Razumećete da privatni razlozi zbog kojih gost skraćuje boravak, ne smeju da utiču na kvalitet našeg poslovanja.

Vreme ulaska i napuštanja apartmana
Čekanje gostiju - preuzimanje i ostavljanje ključeva
Kontakt podaci

email: info@daca-stan-na-dan.com

telefon: 064/615 00 42

skype: daca


Informišite se o najnovijim ponudama

Pratite nas na Twitter-u
Pratite nas na Facebook-u